กราวด์แคล้มป์ จีพีแอล-6

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • Cable Size 70-120 sq.mm. / Rod Size 5/8″,3/4″ / Pipe 3/8″