กราวด์แคล้มป์ จีเอ็ม-3

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์แคล้มป์ จีเอ็ม-3 70-120 sq.mm.