ที่อยู่สำหรับติดต่อสำนักงาน

บริษัท ทีต้า อินเตอร์เทรด จำกัด

TETA INTERTRADE CO.,LTD.

ที่อยู่สำหรับติดต่อสำนักงาน

บริษัท ทีต้า อินเตอร์เทรด จำกัด

39 ซอยพระยาสุเรนทร์ 19

ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. : 02-068-9690

มือถือ : 08-6544-3647

E-mail : tetaintertrade@gmail.com

Address

TETA INTERTRADE CO.,LTD.

39 Soi Phrayasuran 19

Phrayasuran Rd., Bangchan

Klongsamwa, Bangkok 10510

Tel.: 02-068-9690

Mobile : 08-6544-3647

www.tetaintergroup.com

ที่อยู่สำหรับติดต่อสำนักงาน

บริษัท ทีต้า อินเตอร์เทรด จำกัด

39 ซอยพระยาสุเรนทร์ 19

ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-517-2267-8

แฟกซ์ : 02-517-2269

มือถือ : 08-1826-9340

E-mail : tetaintertrade@gmail.com

Address

TETA INTERTRADE CO.,LTD.

39 Soi Phrayasuran 19

Phrayasuran Rd., Bangchan

Klongsamwa, Bangkok 10510

Tel. 02-517-2267-8

Fax : 02-517-2269

Mobile : 08-1826-9340

www.tetaintergroup.com

Social

Facebook

Line

Google Map

ที่อยู่สำหรับติดต่อสำนักงาน

บริษัท ทีต้า อินเตอร์เทรด จำกัด

39 ซอยพระยาสุเรนทร์ 19

ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-517-2267-8 แฟกซ์ : 02-517-2269

มือถือ : 08-1826-9340

E-mail : tetaintertrade@gmail.com

Address

TETA INTERTRADE CO.,LTD.

39 Soi Phrayasuran 19

Phrayasuran Rd., Bangchan

Klongsamwa, Bangkok 10510

Tel. 02-517-2267-8 Fax : 02-517-2269

Mobile : 08-1826-9340

www.tetaintergroup.com