กราวด์เทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์เทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม Lug Type 16-120