ตัวนำตอกลงดินสำหรับกราวด์ร็อดรุ่นเกลียว

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ตัวนำตอกลงดินสำหรับกราวด์ร็อดรุ่นเกลียว 5/8″             
  • ตัวนำตอกลงดินสำหรับกราวด์ร็อดรุ่นเกลียว 3/4″