แคล้มป์หัวใจ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แคล้มป์หัวใจ Rod Size  10-11       
  • แคล้มป์หัวใจ Rod Size  12.5-15.8
  • แคล้มป์หัวใจ Rod Size  19