ลูกถ้วย TR 202 + BARRIER

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกถ้วย TR 202PIC
แผ่นแบริเออร์PUG