ลูกถ้วยแขวน โพลิเมอร์คอมโพสิอินซูเลเตอร์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกถ้วยแขวน โพลิเมอร์คอมโพสิอินซูเลเตอร์ 22KVCANTOR
ลูกถ้วยแขวน โพลิเมอร์คอมโพสิอินซูเลเตอร์ 115KVCANTOR