ลูกถ้วยพินโพสท์ (PINPOST Insulator)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกถ้วย PIN POST 56/57-2SPI
ลูกถ้วย PIN POST 56/57-3FAC
ลูกถ้วย PIN POST 56/57-4FAC