ลูกถ้วยแขวน (Suspension Insulator)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาดยี่ห้อ
ลูกถ้วยแขวน 52-1CY
ลูกถ้วยแขวน 52-2CY