เหล็กปะกับไม้คอน

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กปะกับไม้คอน 30 x 6 x 760 ( 30″ ) AP
  • เหล็กปะกับไม้คอน 40 x 6 x 1000 ( 42″ ) AP
  • เหล็กปะกับไม้คอนท้าวแขนข้างเดียว 40 x 40 x 5 x 2,120 mm. AP