ลวดเหล็ก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ลวดเหล็ก 4 มม.
  • ลวดเหล็กตีเกลียว 25  ตร.มม.   ( 1/4″ )             
  • ลวดเหล็กตีเกลียว 35  ตร.มม.   ( 5/16″ )           
  • ลวดเหล็กตีเกลียว 50   ตร.มม.  ( 3/8″ )             
  • ลวดเหล็กตีเกลียว 95   ตร.มม.  ( 1/2″ )