แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 1/2″     52 x 52 x 5 mm.        
  • แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 5/8″     52 x 52 x 5 mm.        
  • แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 3/4″    60 x 60 x 5 
  • แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 1″       72 x 72 x 6