แหวนสี่เหลี่ยมแบน

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แหวนสี่เหลี่ยมแบน 1/2″  52 x 52 x 5 mm.
  • แหวนสี่เหลี่ยมแบน 5/8″    52 x 52 x 5 mm.       
  • แหวนสี่เหลี่ยมแบน 3/4″    60 x 60 x 5
  • แหวนสี่เหลี่ยมแบน 1″       72 x 72 x 6