เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง