เหล็กแขวนท่อ PVC

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กแขวนท่อ PVC 30 x 4