เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง ( สระอา )
  • เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ( ป.ปลา )