เหล็กรับคานหม้อแปลง ( หูช้าง )

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กรับคานหม้อแปลง ( หูช้าง )