นัทหัวหกเหลี่ยม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • นัทหัวหกเหลี่ยม 3/8″           
  • นัทหัวหกเหลี่ยม 1/2″           
  • นัทหัวหกเหลี่ยม 5/8″           
  • นัทหัวหกเหลี่ยม 3/4″           
  • นัทหัวหกเหลี่ยม 1″