นัทหัวสี่เหลี่ยม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • นัทหัวสี่เหลี่ยม 1/2″  ( M12)
  • นัทหัวสี่เหลี่ยม 5/8″  ( M16)
  • นัทหัวสี่เหลี่ยม 3/4″  ( M20)
  • นัทหัวสี่เหลี่ยม 1″    ( M24)