คอนเหล็กรูปรางน้ำ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100 x 50 x 5 x 2500
  • คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100 x 50 x 5 x 4200