เหล็กรางน้ำรับสายล่อฟ้า

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กรางน้ำรับสายล่อฟ้า 100 x 50 x 5 x 2250 mm