เหล็กปะกับไม้คอนแบบท้าวแขน

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • เหล็กปะกับไม้คอนท้าวแขนข้างเดียว 40 x 40 x 5 x 2,120
  • เหล็กปะกับไม้คอนท้าวแขนข้างเดียว 50 x 50 x 5 x 2,350