ก้านสมอบก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ก้านสมอบกแบบเชื่อม M16 x 2000  
  • ก้านสมอบกห่วง 2 ร่อง  M20 x 2500 
  • ก้านสมอบกห่วง 3 ร่อง  M24 x 2500