กราวด์รอดสี่แฉก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • กราวด์รอดแฉก 60 x 60 x 5 x 2000 mm.