หัวงูเห่า แบบแคล้มป์ล็อก และ แบบเกลียวใน

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด ( inch )

  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1/4″
  • 1/2″
  • 2″
  • 1/2″
  • 3″
  • 4″