ท่ออ่อนกันเหล็ก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

รูปแบบขนาด ( inch )
Length 50 m.
1/2″
3/4″
Length 30 m.1″
Length 15 m.
1 1/4″
1 1/2″
2″
Length 10 m.
2 1/2″
3″
4″