ข้อต่อสตัด

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด ( inch )

  • 1/4″ x  2″
  • 5/16″ x  2″
  • 3/8″ x  2″
  • 1/2″ x  2″