สตัดเกลียวตลอดแขวนรางตัวซี

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

รูปแบบขนาด ( inch )
Length 100 cm.
1/4″
5/16″
3/8″
1/2″
Length 150 cm.
1/4″
5/16″
3/8″
1/2″
Length 200 cm.
1/4″
5/16″
3/8″
1/2″