ล็อกนัท

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด ( inch )

 • 1/2″
 • 3/4″
 • 1″
 • 1  1/4″
 • 1  1/2″
 • 2″
 • 2  1/2″
 • 3″
 • 4″
 • 5″
 • 6″