อ๊อกตาก้อนบ๊อกซ์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

รูปแบบขนาด ( inch )
ตื้น 1/2″ x 3/4″3 1/2″ x 3 1/2″ x 11/2″
ลึก 1/2″ x 3/4″3 1/2″ x 3 1/2″ x 2″