สแควร์บ๊อกซ์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

รูปแบบขนาด ( inch )
ตื้น 1/2″ x 3/4″ x 1/2″
4″x4″ x 1 1/2″
ตื้น กันทะลุ
ลึก 1/2″ x 3/4″ x 1/2″
4″x4″ x 1 7/8″
ลึก 3/4″ ล้วน
ลึก ก้นทะลุ
ลึก 1″ ล้วน