ถุงมือยาง (กันไฟฟ้าดูด)

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

ขนาด ( inch )รายละเอียด
8″ , 9″ , 10″ , 11″
Class 00 ( Voltage AC : 2,500 / DC : 10,000 )
Class 0 ( Voltage AC : 5,000 / DC : 20,000 )
Class 1 ( Voltage AC : 10,000 / DC : 40,000 )
Class 2 ( Voltage AC : 20,000 / DC : 50,000 )
Class 3 ( Voltage AC : 30,000 / DC : 60,000 )
Class 4 ( Voltage AC : 40,000 / DC : 70,000 )