สแควร์แคล้มป์ตับสายเปลือย

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • สแควร์แคล้มป์ตับสายเปลือย 50-70 mm.