วันโฮลเคเบิ้ลคลิ๊ป

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • วันโฮลเคเบิ้ลคลิ๊ป 50-70mm.  
  • วันโฮลเคเบิ้ลคลิ๊ป 25-120mm.