แคล้มป์จับบาร์ทองแดงสี่ทาง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แคล้มป์ปะกับจับบาร์ทองแดง 25 x 3