แคล้มป์สามทาง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แคล้มป์สามทาง 50-70 mm.