แคล้มป์ปะกับจับสายเปลือย

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • แคล้มป์ปะกับจับสายเปลือย 25-35mm.
  • แคล้มป์ปะกับจับสายเปลือย 50-70mm.
  • แคล้มป์ปะกับจับสายเปลือย 95-120mm.