ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุมรุ่นจับบาร์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุมรุ่นจับบาร์ 5/8″ ( 25 x 3 ) 
  • ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุมรุ่นจับบาร์ 3/4″ ( 25 x 3 )