ฐานล่อฟ้าแบบกลมรุ่นจับบาร์

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบกลมรุ่นจับบาร์ 5/8″ ( 25 x 3 )    
  • ฐานล่อฟ้าแบบกลมรุ่นจับบาร์ 3/4″ ( 25 x 3 )