ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุม 5/8″ ( 25-120mm. )       
  • ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุม 3/4″ ( 25-120mm. )