ฐานล่อฟ้าแบบกลม

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบกลม 5/8″ ( 25-120mm. )
  • ฐานล่อฟ้าแบบกลม 3/4″ ( 25-120mm. )