ฐานล่อฟ้าแบบจับสายกากบาทติดพื้น

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบจับสายกากบาทติดพื้น 5/8″ ( 25-120mm. ) 
  • ฐานล่อฟ้าแบบจับสายกากบาทติดพื้น 3/4″ ( 25-120mm. )