ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองชั้น

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองชั้น 5/8″ ( 25-120mm. )        
  • ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองชั้น 3/4″ ( 25-120mm. )