ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองสกรู

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองสกรู 5/8″ ( 25-120mm. )      
  • ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองสกรู 3/4″ ( 25-120mm. )