ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะผนัง

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะผนัง 5/8″ ( 25-120mm. )
  • ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะผนัง 3/4″ ( 25-120mm. )