ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะพื้นราบ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะพื้นราบ 5/8″ ( 25-120mm. )
  • ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะพื้นราบ 3/4″ ( 25-120mm. )