ฐานล่อฟ้าแบบจั่ว

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบจั่ว 5/8″ ( 25-120mm.)
  • ฐานล่อฟ้าแบบจั่ว 3/4″ ( 25-120mm.)