ฐานล่อฟ้าแบบเรียบ

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ฐานล่อฟ้าแบบเรียบ 5/8″ (  25-120mm. )         
  • ฐานล่อฟ้าแบบเรียบ 3/4″ (  25-120mm. )