ล่อฟ้าสามแฉก

รายละเอียด

มีไว้สำหรับงานชนิด….

ขนาด

  • ล่อฟ้าสามแฉก 5/8″  ทองแดงแท้    
  • ล่อฟ้าสามแฉก 5/8″      
  • ล่อฟ้าสามแฉก 1/2″      
  • ล่อฟ้าสามแฉก 3/4″